top of page

Regulamin

Poniższy Regulamin użytkowania jest umową prawną pomiędzy użytkownikiem indywidualnym a firmą Effect Auto Detailing, dotyczącą zasad i akceptowalnych warunków korzystania z witryny internetowej i usług firmy Effect Auto Detailing. Dostosuj treść tego dokumentu, aby odzwierciedlał Twoje warunki współpracy.

Witamy na stronie internetowej firmy Effect Auto Detailing. Uzyskując dostęp do witryny internetowej firmy, użytkownik wyraża zgodę na warunki określone w niniejszym Regulaminie użytkowania i zobowiązuje się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji.


Strona i jej oryginalna zawartość, funkcje i usługi są własnością firmy Effect Auto Detailing i są chronione międzynarodowym prawem autorskim, prawem dotyczącym znaków towarowych, prawem własności intelektualnej i innymi prawami własności.


Jeśli nasza firma będzie podejrzewać, że z jakiegokolwiek powodu nie są przestrzegane warunki Regulaminu użytkowania, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia udzielania dostępu do niniejszej strony internetowej bez wcześniejszego powiadomienia i bez prawa użytkownika do dochodzenia z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń.

Korzystanie ze strony jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu.

Regulamin: Regulamin
bottom of page